Tricking (TR)

Tricking är en relativt ny sport med rötterna i Extreme Martial Arts(XMA), även kallat Martial Arts Tricking (MAT), som är en uppvisningsform av kampsport. Sporten blandar element från kampsport, gymnastik, akrobatik och breakdance till en serie av rörelser. Varje utövare formar sin egen stil av trick på ett kreativt och estetiskt sätt. Tricken kategoriseras in i flips, twists, kicks och combos.

Inom trickingens community är gemenskapen central och utövarna lär sig till stor del av varandra. Även om influenser finns från andra sporter har trickingen också hunnit utveckla sina egna unika rörelser. Många utövare både delar och hämtar inspiration på nätet, där samplers är en naturlig del i hur trickare vidareutvecklar sig inom sporten. Då tricking är en ung sport utvecklas den ständigt och nya trick tillkommer hela tiden.

Utövare träffas gärna och tränar tillsammans i ett format som kallas gatherings. Då träffas communityn för att träna, battla mot varandra och tillsammans fortsätta att utveckla sporten. Träningen går ofta ut på att fokusera på det som trickaren tycker är roligast i träning.

Så snart en ny utövare lärt sig grunderna övergår relationen tränare och elev till att gemensamt träna tillsammans på lika villkor. Eftersom sporten bygger på att hitta ett eget kreativt uttryck lämnas ett stort ansvar till utövaren att ta ansvar för sin egen träning och att utveckla sin egen personliga stil.

Tricking ska inte förväxlas med parkour/freerunning. En del förvirring har dock skapats för allmänheten, då en del utövare tolkar, mixar och/eller döper sina filmer utifrån populära sökord.