Personuppgifter

GDPR

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som bl.a. innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och därigenom ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

I samband med detta har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrotten. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.

Du hittar Idrottens Uppförandekoden som denna webbplats följer för behandling av Personuppgifter samt mer information om hur GDPR påverkar idrotten på www.rf.se/personuppgifter

Säkerhet

Hög säkerhet har varit en självklarhet redan innan införandet av GDPR. Vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla samma höga nivå och se till att vara uppdaterade inom den tekniska utvecklingen.
 

Om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor (cookies) få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också kunna lämna sitt samtycke till att cookies används. 

Den här webbplatsen innehåller cookies. Cookies används för att hålla reda på användarspecifik information för dig som besökare eller inloggad, så att webbplatsen ska fungera korrekt. 

Det finns även tredjepartstjänster inom IdrottOnline som använder Cookies. Dessa är tjänsten AddThis samt Google Analytics. 

AddThis, 

används på IdrottOnline för att underlätta så du enkelt kan göra delning av innehållet från webbplatsen till t.ex. e-post eller sociala medier. 

Google Analytics från Google,

används som analysverktyg i syfte att utvärdera besöksstatistik. Men när besöksstatistiken skickas till Google är den anonymiserar. 

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring av cookies, eller informerar dig varje gång det begärs att få lagra en cookies. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.