Tävling i parkour

I parkour (även kallat freeruning) tävlar man normalt i två grenar ”speed” och ”freestyle”. Detta avgörs med hjälp av ”runs”.  Ett “run” i freestyle är max 60 sekunder där utövaren visar vad den kan göra för olika rörelse. I speed bygger det på att ta sig igenom en bana under bästa tid. Parkour utövas såväl inom- som utomhus – bara fantasin sätter gränser för vilka hinder och banor som ni kan skapa utifrån era förutsättningar.

Idag finns det tävling upp till SM nivå. Till SM kvalar man genom olika cuper där tre till sex personer väljs ut. Några platser finns även dedikerade för videokval där utövaren skickar in en sammansatt film som bedöms av domare. All information om detta kan du läsa i nationella tävlingsbestämmelserna.

För information om anmälan, klicka här!

För aktuella tävlingsbestämmelser se filen nedan.

Mer information finns på Svenska Gymnastikförbundets sida för tävling i parkour och tricking