Om PKTR

PKTR står för parkour och tricking och är den sektion inom Gymnastikförbundet som idag ansvarar för utveckling av idrotterna. Sektionen styrs av den Nationella parkour- och trickingkommittén (PKTR-kommittén). Kommittén består i dagsläget av åtta ledamöter och en ordförande, som alla själva är utövare av parkour/tricking. Ledamöterna sitter i en period av två år och har som uppgift att utveckla parkouren och trickingen, i linje med vad utövarna själva vill. För närvarande består kommittén av:

Erik Isberg (Ordförande)
Ahmed Al-Breihi
Per Munke Cross
Nivin Shaker 
Philip Benjaminsson

Vårt mål

Vårt mål är att stödja utövarna och verksamheterna i hela landet genom att sprida information om vilka möjligheter som finns inom idrottsrörelsen, för både utövare och ledare. Vi vill samtidigt öka kunskapen om vad parkour/freerunning och tricking är hos allmänheten, men även hos organisationer, kommuner, landsting, beslutsfattare och politiker. Vi är ute efter samma villkor som andra idrotter i form av stöd, bidrag, tillgång till hallar, parker och annat som utövare och föreningar behöver för att kunna utöva parkour/freerunning och tricking.

Vi lägger stor betoning på att utövarna själva ska vara med och påverka hur idrotterna/disciplinerna utvecklas. Vill du nominera någon till kommittén som du ser kan utveckla Svensk parkour och tricking? Hör av dig till oss!

Verksamheten är ett resultat av ett projekt som startades 2012. Läs projektbeskrivningen här.

Frågor? Funderingar?

Undrar du över något? Tveka inte att kontakta oss!