Anläggningar och parker

Under senare tid har parkouren vuxit snabbt runtom i världen, i Sverige har vi bara under några få år fått över hundra idrottsföreningar som erbjuder parkour. Idag är den en av landets snabbast växande idrotter*.  Med detta har också intresset för att skapa platser för att utöva parkour ökat.

Att investera i en parkour- och spontanidrottsanläggning är en bra satsning på folkhälsan. Parkour är en spontan idrott som är öppen för alla då man kan anpassa träningen efter sin egen nivå samtidigt som den inte kräver dyr utrustning – så länge du kan röra på dig kan du utöva parkour. Dock finns det önskade och oönskade material och utseende på hur en park ska utformas.

Precis som skateboardkulturen, som bygger platsbyggda och unika parker för varje plats, där bara dess konstruktioner drar till sig publik, så gäller detta även parkouren. Några få lekplatsleverantörer har tagit fram förslag på paketering som fått mycket negativ kritik och som vi inte rekommenderar. Vårt mål som nationell organisation är att lyfta parkourcommunityn och dess utövares önskan och behov.

Det är viktigt att ha en tydlig bild över vad man vill ha för effekter genom att bygga en parkouranläggning och vilka behov man fångar in. Parken kan till exempel användas som träningsyta för både spontanidrott men också föreningsaktivitet, för att avlasta idrottshallar vissa delar av året. Parkourparker kan utformas på många sätt, med olika material och efter miljö. Viktigt är att skapa bra mötesplatser och att man även inkluderar andra idrotter i utformningen. Allt detta ställer extra krav på att man har tänkt till innan:

Att tänka på:

  • Vem och vilka ska använda parken?
  • Finns det fler idrotter som kan inkluderas?
  • Vilken nivå? Hur många nivåer kan man ha i parken så att fler kan träna?
  • Hur är miljön som den ska stå i?
  • Vilket material?
  • Hur kan man involvera utövarna och även de lokala föreningarna i processen?
  • Hur håller man parken intressant över tid?

Läs mer på Svenska Gymnastikförbundets sida om träningsmiljöer och anläggningsfrågor.

Har du funderingar eller vill bolla idéer?

Hör gärna av dig till vår park- och parkourexpert:
Ahmed Al-Breihi
ahmed.albreihi@gymnastik.se eller 072 5716717.

Alternativt till anläggningsansvarig på Gymnastikförbundet;
Daniel Glimvert
Daniel.Glimvert@gymnastik.se eller 08-699 64 90