Ingen Parkour i OS 2024, men drömmen lever kvar

pktradm Okategoriserade


Nu står beskedet klart:

Parkouren blir inte en av grenarna i OS 2024, men drömmen lever kvar.

Svenska Gymnastikförbundet och parkourkommittén är positiva till utvecklingen att parkouren ska bli en OS-gren. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen inte bara kommer att handla om tävling och prestation utan att träningsformen och livsstilsfrågorna fortsätter spela en central roll i det nationella och internationella arbetet. Där är bland annat utbildning av ledare en viktig del, samt att skapa andra mötesplatser för utövarna. Ett framtida eventuellt OS betyder inte en förändring för bredden eller livsstilen inom parkouren.

Utövare av parkour kommer på samma sätt fortsätta träna opåverkat. Däremot skapas en möjlighet för utövare som vill ta sitt tävlande till en ny nivå. För oss inom Svensk Gymnastik och nationella parkourkommittén viktigt att den fria rörelsen alltid fortsätter finnas, det är trots allt det som man älskar med parkouren.

Det var ett ganska väntat beslut som IOK fattade idag. Parkouren är en ung tävlingsidrott och om några år tror vi förutsättningarna för ett OS kommer vara mycket bättre

Pelle Malmborg, GF:s generalsekreterare, gällande IOK:s beslut

Parkouren ingår sedan drygt åtta år i Gymnastikförbundets verksamhet. Det är till största del en träningsform som lockar många unga utövare i hela landet. Vissa utövare väljer också att tävla och SM-tävlingar har genomförts sedan 2014. I den internationella konkurrensen står sig svenska parkourare väl och har haft fina framgångar på de världscuper som har genomförts.

OS är en långsiktig dröm men att vara med fullt ut redan i Paris 2024 hade varit för tidigt. Nu har vi möjlighet att bygga fram och etablera en tävlingsverksamhet på längre sikt, vilket jag tror är bra för parkouren, säger Ahmed Al-Breihi, som sitter i den nationella kommittén för parkourfrågor och varit en del av det internationella utvecklingsarbetet inom det internationella gymnastikförbundet, och fortsätter:

För oss är det är viktigt att utvecklingen inte bara kommer att handla om tävling och prestation utan att träningsformen och livsstilsfrågorna fortsätter spela en central roll i det nationella och internationella arbetet. Där är bland annat utbildning av ledare en viktig del, samt att skapa andra mötesplatser för utövarna. Arbetet för OS-medverkan betyder inte en förändring för bredden eller livsstilen inom parkouren. Utövare av parkour kommer på samma sätt fortsätta träna opåverkat. Däremot skapas en möjlighet för utövare som vill ta sitt tävlande till en ny nivå. För oss inom Svensk Gymnastik och nationella parkourkommittén viktigt att den fria rörelsen alltid fortsätter finnas, det är trots allt det som man älskar med parkouren.

Läs mer om IOK:s beslut

Se inslag på SVT om ”parkourens resa till OS” från tidigare i veckan


5 frågor om beslutet

Vilka principer ligger bakom IOK:s beslut?

  • Max 10 500 deltagare, vilket betyder att antingen tas OS-grenar bort, eller så tvingas IOK höja taket.
  • Jämställdhet – Parkouren behöver få in fler tjejer i sporten
  • Inga nya arenor
  • Nya grenar inom befintliga idrotter

Vad tycker nationella parkourkommitten? 

Det var ett ganska väntat beslut. Vi vet att IOK vill modernisera OS och att parkouren är en viktig pusselbit i det arbetet. Samtidigt hade det varit för tidigt att redan 2024 ta in parkouren. Vi ser emellertid gärna att parkouren blir en del av OS längre fram.

Ser vi beslutet som ett misslyckande?

Nej inte alls. Vi ser emellertid gärna att parkouren blir en del av OS längre fram när idrotten har mognat och växt till sig lite. Samtidigt är viktigt att utvecklingen inte bara kommer att handla om tävling och prestation utan att träningsformen och livsstilsfrågorna fortsätter spela en central roll i det nationella och internationella arbetet. Där är bland annat utbildning av ledare en viktig del, samt att skapa andra mötesplatser för utövarna.

Hur ser hoppet ut om OS 2028?

IOK vill se sporter som tilltalar unga, är enkla att etablera ur ett socioekonomiskt perspektiv, kräver ej dyra redskap och förutsättningar. Allt detta talar för parkouren.

Vad ser kommittén som största hindret?

Vi behöver öka jämställdheten i sporten. IOK kräver att sporter strävar efter en jämn könsfördelning. Idag är större andelen killar. Ca 30/70 fördelning.